شیطان به خداوند گفت:

چگونه است که بندگانت تو را دوست می دارند و تورا نا فرمانی می کنند درحالی که با من دشمن اند ولی از من اطاعت میکنند؟! خطاب رسید که ایابلیس به واسطه همان دوستی که به من دارند ودشمنی که با تو دارند ازنافرمانی های آنان در خواهم گذشت.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٩ توسط تکاور سایبری
  • ماه دامین | زرین باکس