امید به پروردگار

شخصی را به جهنم می بردند . در راه ، برمی گشت و به عقب خیره می شد . ناگهان خدا فرمود : او را به بهشت ببرید.

فرشتگان پرسیدند : خداوندا ! چرا؟

پروردگار فرمود : او چند بار به عقب نگاه کرد…او امید به بخشش داشت…

/ 0 نظر / 3 بازدید