شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد

شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
1327، شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی در اقتدا به آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در نماز عید فطر
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
1327،شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی در اقتدا به آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی در نماز عید فطر
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
1358، تهران، شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی به اتفاق مرحوم آیت الله میرزا باقر آشتیانی در محضر آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی در کتابخانه منزل شخصی
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی در حال نماز
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
پیکر شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی لحظاتی پس از ترور
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
پیکر شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی لحظاتی پس از ترور
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
تشییع پیکر شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی از مسجد ارک تهران
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
تشییع پیکر شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
آیت الله العظمی مرعشی نجفی در مراسم ترحیم شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی در مسجداعظم قم
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
آیت الله العظمی مرعشی نجفی در مراسم ترحیم شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی در مسجداعظم قم
شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد
برخی آثار شهید آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی
/ 0 نظر / 94 بازدید